Dataset for CDS classical BH3-containing proteins of organism Mus musculus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
atgtc---------------------------------------------------------------------------
---g-cgaggcgagcgtattttggaaacaataccgcgcggtgtgccgtggcctcctcccgcgccagctcgcgcctgcagc
   -tgagaa  g                                                                   
   cg                                                                           
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
acttatggccagagacgtcatcaaggctgctccacacggcccggtggagtttgcccccttccccccaacctccagtggcc
 g cgctc agcgccgcc tcgctca cttcgtc ggaa  aatg                tt     t gagt    g 
   a  c    a     g gg  g   ac   a     c  t ca                                   
                       c                                                        

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tctgagactcccaggtgttcttcaccctggaccctggcgcagagccctggcatcacaactcggaggctgagacgctgtca
a ca  c c   ga                                                                gt
                                                                               c
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---------c-------g------------------g----g------ga-----------------------------a
tggaggagc-cgtgaga-acggggcccccttggtgt-cggg-cagcca--agatgatgtgttccagtcagaggatgggt-
gaagctcat tagtccc ttatccagattacc a g ttta gtagtt    gc g  gcga  gccagcccaga tagg
a  t a    g aa    gac a ga g caa g c  acc ag  ag          cac                   
            c     c   t          c a   a   c                                    

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-cc-gg----cagcctt---gaggctggcctgc-----atcgccgatgtgattgaccggggcctgctg--ag---t--cc
t--a--gtcc-------ttg-------tttctagtgtg--tcgtagccctgcgactttca-t-a--g-cggaccg-ct--
at ca aa atgaag gcgcat cagt--ga--ag aagca-ag--g-a-tac---ga-tc-t-ca-aac--gtccagtg
g  t                 g t aaa -- t      a- -- c-t-c--ac gact-a  g     a       ca 
                         c                     a a  -   --a    c                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
cccgtcgggtcCagCt-------------------------------------ctggcCtggGgtt--------------
t-a------cg--c-gcttccctctcacccattgctgccctggaggtccctcg----t-cca-acccaccgcctccggcc
-t-tggtaca- g- c  c a ctg cgt  cc  c       g  g   cac ata- --- ---      agatct g
gagc  act-     -                                  aga  c a   t  g               
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----gccagg----------tactcag-c--cgctgtcg-----cc-ccagcc--------------------gaggtg
cataatatt--accgcaaggt-------a-tt-------aagctt--t------ggggtgtcatgctgccttgtcgcc-c
 tgct   g agggagg cacccaa c c cg tga gg-gc agtgcaacaaaaaaagcc tcagg   cgc -taac-
  agg   c c aac     ga tc     g  aag a c   gc  a   c  c c                  ---a 
    c                            c c                                            

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
acagaggag---------------t-------------------------------------------------------
ttga-actaccccggagcctcttt-accagatccccacttttcatctttgtgagaagatcttctctgctgtcccggtcct
g-c-g--c-   tatgcatatggcc                                                       
- - cct-       c    gc                                                          
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                            * *       *          *                             *
----------------------------CaGgagc-ctGg---ctaggaGcctc------------------------aC
ccagtgggtatttctcttttgacacaga g -g--tt- acgctgccag ttgtctctgtttgtcagtttccctgcaag 
                           t   c-a g-c  aaa cgt     ca a acccc ca ag caa aca gc 
                           g   ac  cag      a                  a                
                           c                                                    

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ccac----ccCggggaga-gcatccggtcctggAggaccttg-ctcctg----gcgcc-gggtG----tcgcc-c-caac
tagagtggttta------attgagt--cgtacagccgtt---c---t--tacg-g---ca--c-ctcgg----g-c----
 g   gccaa -t tgatcagcc gaaa gc   aacg-g ta cg-gccctc attgt-ca- tcga- tgtcgaaggt
     ct    ta  c g    g a             aa ct at atagga -a agta a aaac  a ga tt  a
           cc                         gc ag         t  c    t           a   g   

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
t-cgg-g-attgcag----ac------------CaGgaccatcggC-----------------------a-c-g---ccg
-t---a-g----gt-cgct--gacctgaattta-c-ttggcggttattcatcggaaacaagaccagcag-a-t-ata---
ccttattttgc -gc cgg gagaggtgtggcg g c--a-ata   gg  actcgc g cttgca gacgtcttct ta
 g a g c cg  -        t   c  cc   - ag -t-      a   t         g         a cg  g 
     c a                            -   g                     a               a 

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---atggtgttgcagg-------------tcttcatgctact--------------------------------------
tgcg--agtc-cat-cttcttgtcgcgtt-----tattgg--tcaaaacctcgccctgagcacgcaagcactcagggaag
aat-gc-c--c-gga-ggaa acacaaagc  gacg-g--gcctc  ttggttattaaccaggagttaagaattatctta
gcgt  t-c   -- a            cg  c --a-cc            c    t a   t cg   t gc a  cc
  ac         c                                                                  

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ggg----------------------------------------tggggcc-----------------tgg----------
--tccgacaaagcgccggctggacgcgcattatccagtcctgg---aatggaaacttgggcaaaggac--tatttgcagc
ca-gtcg                                    c  t  a                 -tagccaccggct
t caa c                                                            gcc  a   acaa
                                                                                

        
....:...
        
---agtga
ttc-----
cca c ag
gg  t   
        
© 1998-2020Legal notice