Dataset for CDS BAD of organism Coregonus sp balchen

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                     * *** * ****    *** *      
---------atgtt-actatatcagac-gc-aatcaga-ccctcagag---gtAgGAGaAaCAGAaaatGACcAatc-gc
atggctcag-----t------------t--g-------g---------gat-- t   c c    cccg   a ggtg--
              c            a  a       a                             c        a  

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
         ***  ** * **    * ***                                                  
-gc-gga-aGGGgaTGaCtGGcggcCcACTaggccac-ccctcac-g---------------------------------
t--c---c-   cg  t c  a--t t   -------g-------t-tacctgagatgagactggcaggagagggtcggt
a  a   a                           a       c                                  

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                  ****                                  *** * ****              
------------cagagtCCCAgg--t-ctc---g----g----a-g----a---gGAGcTcCAGGgt------------
tgaggttgaatt------    --tg-t---tcc-tttg-tggg-g-gggg-tgga   t t    aagtgatgactcct
                        cc g   caa gccc caaa a aaaa cac                         

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    **  ** * *****                ** ** **  * ** ** *  ** ** ***** ** ** ***** *
----AGggGGcCaGGGGTggacggc-t-cccacaGAtGGaGCatCtTTcCGgGttCGcTCcCAGTCgGCcCCcCCTGCcC
actg  ta  g g     -------g-t------  c  g  tc a  t  a gg  a  a     t  t  t     a 
                         a g                                                    

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ***** ** **** *** **  * *****  *  * ******** ** ***** ** ***** ** *********   
TcTGGGCgGCtAAGAaATAtGGacGgCAGCTccGacGgATGAGTGAcGAgTTTGAtACgTGGCTgGAtAAAGGGGAGatg
 g     t  c    g   c  tt c     ga ga c        t  a     c  c     c  c         ccc
          a                          a                    a                     

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* *     **  **    **** *  *** ***     * **** *** *  * ***  **   *  ** *    *   *
AaGcgggtGAagAGtgctGGAGcAgcCAAaCAGatgacAaAGTCcCCCaGctGgTGGgcCTaccTgtTCaGtcatCaagA
 g aaatg  tt  cctg    g tg   g   ----- c    t   - ag a   tt  ctt cc  t gagc cga 
                 a                                                     c        

       490       500       510       520       530        
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:...
*   *** * ***  **                                         
GacaGAGaCtGAAcaCAgc-ct------acc---cc---accacgat-a---gagt--
 ---   g c   gg  c-t--aacctg---gtt--cga--------c-tct----gg
         a         c           acc             a   g    aa
© 1998-2021Legal notice