Dataset for CDS classical BH3-containing proteins of organism Amphiprion ocellaris

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
             *   *    *   * *  ***                **       ***               *  
atggctgc-----AaaaTtctgT-ttTgAggCAG---c-c-ctgctgggtCAgagccttCAG-ggag-t---a-agtGtg
---cacaatgagg ggg gagc tcc c cc   ccg-g-g----ctccg  ccagaac   a----g-aga-g-ag ca
                  c a  a      a   aac c a      aac                 a     a    

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * **               * * *  *               *  *   * *      * ***   *    **      
aAgAC---------c--gtcAcAcAggCta--cctg-t---gcCcgCcgcAaCc---c-AtGGC--gCtggcCT------
g a  aaccattca-gg-ga g g aa c-tg----t-ttt-- -- taa t -gtc-c c   tt- ctca  gtggag
               ca c                 g ccc             aaa a     ac    a         

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
             **** * *        **    *  ***      **                 * *   **    **
-c-c----gagccCAGAgCtC-----t-tGGtcagCtcAGGct---tTCgga------------ttCaCttcCCtccaCG
t-g-gtcgtgatt    c g tcttc-cc  c-ga gt   tgtgtc  aacccaggtcgatttgg c ccg  aggc  
c c agac         a a cagca aa            gaa                       a          

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**  *   * *                              **   * * **  **        ***     *       
CT-cTccaGaGg-tat-------------------------TGgggAgCtCCagGCgaggggggAAGggagtG-cggc--
  ct --- t ct---ttctccgccgatggtgccgactcgg  cca t a  cc  tctccccc   cagca c----ac
           ac                              a         a      aaa    a  a  a      

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        *   ***              *        * **                * * * *         *  ** 
------agAcggAGC--c---cagagtacGggccggagCgGCt-------------ccCcCtGcAgc-----acCtgTGg
gcccacta taa   tc-gtt---gccct atatcagt a  caggtgatcaaacagg g g g --gcatg-- ga  a
                  acg    aa       a                                    a        

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  ***     * **         *  * * * *        *    * *   **  * **                   *
ggCGCa-caaGgAG---t-c---GgcCaGgAaCtccggaggAtgg-GaGatcAGttTgACag------cct-c-a-tatA
cc   -gggt a  gct-g-att aa g c g gtaacctc caat c ccg  gc c  c-ggaaca---g-t-cggc 
 a    c           a          a       a                                 a a      

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     ** *  *   *             **              *       *   * *                    
tgaggGAaAtcAattGgacgaggag-c-cTGcagtggcttctggaC--a---gCcgtTcTcag-----gt-------cct
ccgtc  g cg ggg cgtcttcgat-t-  tgagaatggtcacc gg-tgca tac t atatgctt--tttgttt-ac
aa           aa a  a     c g          ac      ac               acacg  ggaccga   

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *    *        *         *  *    *                                  *  *      * 
cTttagTcgccaggtGg-tc---gcTggAggagGt---------------------gaac-ac--c-gTgcAtgtcggA-
t ccgt taatgttg ct--ttt-- ac aagc acttgattaggtttattaaccca---t--tt-ca aa gtctac c
              a ag  aac         a                           a  ca a     a a     

       650      
....:....|....:.
             *  
------ca---ggTaa
acatcg--gttat gg
     a  aag     
© 1998-2022Legal notice