Dataset for CDS poxviridae of organism all

[Download (right click)] [Sequences] [Repertoires]

20 sequence(s)

CLUSTAL W (1.8) multiple sequence alignment


Q6TV64_ORFV125-01          atgatcggtgacaggcatcgcga-cgataccgacatcgacgccagcgccg
Q6TVJ5_ORFV125-01          atg----------------gcaaacagagacgacattgacgcctccgccg
A0A385HA64_FPV039-01       atg----------------gctagtagtaatatgaaagacgaaacttatt
A0A0F6N236_ORFV125-01      atg----------------gcaaacagagaagagattgacgcttccgccg
A0A0R8HLA0_ORFV125-01      atg----------------gcaaacagagacgacattgacgcctccgccg
A0A0R8HV90_ORFV125-01      atg----------------gcaaacagagacgacattgacgcctccgccg
A0A0R8I4U2_ORFV125-01      atg----------------gcaaacagagacgaaattgacgcctccgccg
A0A1D8RAA0_ORFV125-01      atg----------------gcaaacagagaagagattgacgcctccgccg
A0A2Z2Q5R8_ORFV125-01      atg----------------gcaaacagagacgacattgacgcctccgccg
A0A2Z2Q7G3_ORFV125-01      atg----------------gcaaacagagacgacattgacgcctccgccg
A0A2Z2Q9B0_ORFV125-01      atg----------------gcaaacagagacgacattgacgcctccgccg
A0A2Z2QAK0_ORFV125-01      atg----------------gcaaacagagaagagattgacgcctccgccg
A0A679C6K3_ORFV125-01      atg----------------gcaaacagagaagagattgacgcctccgccg
F1AXH8_ORFV125-01          atg----------------gcaaacagagaagaaattgacgcctctgccg
Q6TVX5_ORFV125-01          atg----------------gcaaacagagaagagattgacgcctccgccg
Q80G30_ORFV125-01          atg----------------gcaaacagagaagagattgacgcctccgccg
W6EVU4_ORFV125-01          atg----------------gcaaacagagaagagattgacgcctccgccg
D3IZD7_ORFV125-01          atg----------------gcaaacagaaacgaaatcgactcctccgccg
D3IZF4_ORFV125-01          atg----------------gcaaacagaaacgacatcgactcctccgccg
Q9J5G4_FPV039-01           atg----------------gctagtagtaatatgaaagacgaaacttatt
                           ***                ** *           *  ***          

Q6TV64_ORFV125-01          tcgtgaccgcg---------------tatctcgccagcgagtacgccaac
Q6TVJ5_ORFV125-01          ttatggctgcc---------------tacctcgcgagagagtacgcggag
A0A385HA64_FPV039-01       atatcgctttgaatatgatacagaactatatcatagaatataaca-caaa
A0A0F6N236_ORFV125-01      tcatggctgcc---------------tacctcgcgagagagtacgcggcg
A0A0R8HLA0_ORFV125-01      ttatggctgcc---------------tacctcgcgagagagtacgcggag
A0A0R8HV90_ORFV125-01      tcatggctgcc---------------tacctcgcgagagagtacgcggag
A0A0R8I4U2_ORFV125-01      tcatggctgcc---------------tacctcgcgagagagtacgcggag
A0A1D8RAA0_ORFV125-01      ttatggctgcc---------------tacctcgcgagagagtacgcggag
A0A2Z2Q5R8_ORFV125-01      ttatggctgcc---------------cacctcgcgagagagtacgcggag
A0A2Z2Q7G3_ORFV125-01      ttatggctgcc---------------tacctcgcgagagagtacgcggag
A0A2Z2Q9B0_ORFV125-01      ttatggctgcc---------------tacctcgcgagagagtacgcggag
A0A2Z2QAK0_ORFV125-01      tcatggctgcc---------------tacctcgcgagagagtacgcggag
A0A679C6K3_ORFV125-01      tcatggctgcc---------------tacctcgcgagagagtacgcggcg
F1AXH8_ORFV125-01          tcatggctgcc---------------tacctcgcgagagagtacgcggtg
Q6TVX5_ORFV125-01          tcatggctgcc---------------tacctcgcgagagagtacgcggcg
Q80G30_ORFV125-01          tcatggctgcc---------------tacctcgcgagagagtacgcggcg
W6EVU4_ORFV125-01          ttatggctgcc---------------tacctcgcgagagagtacgcggag
D3IZD7_ORFV125-01          tcgtggccgcc---------------tacctcgcggggcagtacgcggcc
D3IZF4_ORFV125-01          tcgtggccgcc---------------tacctcgcggggcagtacgcggcc
Q9J5G4_FPV039-01           atatcgctttgaatatgatacagaactatatcatagaatataaca-caaa
                              *  *                    *  **       *  **      

Q6TV64_ORFV125-01          gcggtcatcgacaacctttcggatgccgaacgcgtggcgctggaggcatt
Q6TVJ5_ORFV125-01          gctgtagaggaacagctgacgctgcgcgagcgcgatgcgctcgaagccct
A0A385HA64_FPV039-01       taaaccaagaa-aaagttttgtaatagattct-atatcctatgatgttct
A0A0F6N236_ORFV125-01      gcggtagaggaacagctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagccct
A0A0R8HLA0_ORFV125-01      gctgtagaggaacagctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagccct
A0A0R8HV90_ORFV125-01      gctgtagaggaacagctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagccct
A0A0R8I4U2_ORFV125-01      gctgtagaggaacagctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagccct
A0A1D8RAA0_ORFV125-01      gctgtagaggaacagctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagccct
A0A2Z2Q5R8_ORFV125-01      gctgtagaggaacagctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagccct
A0A2Z2Q7G3_ORFV125-01      gctgtagaggaacagctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagccct
A0A2Z2Q9B0_ORFV125-01      gctgtagaggaacagctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagccct
A0A2Z2QAK0_ORFV125-01      gctgtagaggaacagctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagccct
A0A679C6K3_ORFV125-01      gctgtagaagaacagctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagccct
F1AXH8_ORFV125-01          gctgtagaggaacagctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagccct
Q6TVX5_ORFV125-01          gctgtagaagaacagctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagccct
Q80G30_ORFV125-01          gctgtggaagaacagctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagccct
W6EVU4_ORFV125-01          gctgtagaggaacagctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagccct
D3IZD7_ORFV125-01          gcggtagaggagcagctgacgccgcgcgagcgcgaggcactcgaggccct
D3IZF4_ORFV125-01          gcggtcgaggagcagctgacgccgcgcgagcgcgaggcgctcgcggccct
Q9J5G4_FPV039-01           taaaccaagaa-aaagttttgtaatagattct-atatcctatgatgttct
                                     *  *  *   *         *      *    *  *   *

Q6TV64_ORFV125-01          gcgcgcctc-cggagacgaggtacgccaccccatgctgcaggagctgaca
Q6TVJ5_ORFV125-01          tcgcgtttc-cggcgaggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcg
A0A385HA64_FPV039-01       aaaggcagcgtgtaaatcagtaataaaaaccaattataatgaatttgata
A0A0F6N236_ORFV125-01      tcgcgtttc-cggcgaggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcg
A0A0R8HLA0_ORFV125-01      tcgcgtttc-cggcgaggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcg
A0A0R8HV90_ORFV125-01      tcgcgtttc-cggcgaggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcg
A0A0R8I4U2_ORFV125-01      tcgcgtttc-cggcgaggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcg
A0A1D8RAA0_ORFV125-01      tcgcgtttc-cggcgaggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcg
A0A2Z2Q5R8_ORFV125-01      tcgcgtttc-cggcgaggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcg
A0A2Z2Q7G3_ORFV125-01      tcgcgtttc-cggcgaggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcg
A0A2Z2Q9B0_ORFV125-01      tcgcgtttc-cggcgaggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcg
A0A2Z2QAK0_ORFV125-01      tcgcgtttc-cggcgaggaggtccggccgccgctgctgcaagaactctcg
A0A679C6K3_ORFV125-01      tcgcgtttc-cggcgaggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcg
F1AXH8_ORFV125-01          tcgcgtttc-cggcgaggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcg
Q6TVX5_ORFV125-01          tcgcgtttc-cggcgaggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcg
Q80G30_ORFV125-01          tcgcgtttc-cggcgaggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcg
W6EVU4_ORFV125-01          tcgcgtttc-cggcgaggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcg
D3IZD7_ORFV125-01          tcgcatctc-cggcgacgaggtccggtccccgctgctgcaggagctctcc
D3IZF4_ORFV125-01          tcgcatctc-cggcgacgaggtccggtccccgctgctgcgggagctctcc
Q9J5G4_FPV039-01           aaaggcagcgtgtaaatcagtaataaaaaccaattataatgaatttgata
                                   *  *   *  **         **  *  *     *  *    

Q6TV64_ORFV125-01          aacgccggcggcaatcacgcgaacccggagacct-cgcacattccggcca
Q6TVJ5_ORFV125-01          aacgcgggcgagcaccgcaccaaccctgaaaact-cgcacatccccgccg
A0A385HA64_FPV039-01       taatt-----------------------atatctaggaatattgatttta
A0A0F6N236_ORFV125-01      aacgcgggcgagcaccgcgccaaccccgaaaact-cgcacatccccgccg
A0A0R8HLA0_ORFV125-01      aacgcgggcgagcaccgcgccaaccccgaaaact-cgcacatccccgccg
A0A0R8HV90_ORFV125-01      aacgcgggcgagcaccgcgccaaccccgaaaact-cgcacatccccgccg
A0A0R8I4U2_ORFV125-01      aacgcgggcgagcaccgcgccaaccccgaaaact-cgcacatccccgccg
A0A1D8RAA0_ORFV125-01      aacgcgggcgagcaccgcgccaaccctgaaaact-cgcacattcccgccg
A0A2Z2Q5R8_ORFV125-01      aacgcgggcgagcaccgcgccaaccccgaaaact-cgcacatccccgccg
A0A2Z2Q7G3_ORFV125-01      aacgcgggcgagcaccgcgccaaccccgaaaact-cgcacatccccgccg
A0A2Z2Q9B0_ORFV125-01      aacgcgggcgagcaccgcgccaaccccgaaaact-cgcacatccccgccg
A0A2Z2QAK0_ORFV125-01      aacgcgggcgagcaccgcgccaaccccgaaaact-cgcacatccccgccg
A0A679C6K3_ORFV125-01      aacgcgggcgagcaccgcgccaaccccgaaaact-cgcacatccccgccg
F1AXH8_ORFV125-01          aacgcgggcgagcaccgcgccaaccccgaaaact-cgcacatccccgccg
Q6TVX5_ORFV125-01          aacgcgggcgagcaccgcgccaaccccgaaaact-cgcacatccccgccg
Q80G30_ORFV125-01          aacgcgggcgagcaccgcgccaaccccgaaaact-cgcacatccccgccg
W6EVU4_ORFV125-01          aacgcgggcgagcaccgcgccaaccccgaaaact-cgcacatccccgccg
D3IZD7_ORFV125-01          aacgccggcgactaccgcgcgaacccggagtcct-cacacatccccgccg
D3IZF4_ORFV125-01          aacgccggcgactaccgcgcgaaccccgagaact-cgcacatccccgccg
Q9J5G4_FPV039-01           taatt-----------------------atatctaggaatattgatttta
                            *                          *   **    * **        

Q6TV64_ORFV125-01          ccctcat---ttcagcactacttgaagcaccagcctcccccggccgcatg
Q6TVJ5_ORFV125-01          ccctcgt---ctccgcgcttctcgaaacccccacatcccccggccgcatg
A0A385HA64_FPV039-01       acgttatagtaacgcaagtattagaagataaaattaattggggtagaata
A0A0F6N236_ORFV125-01      ccctcgt---atccgcgcttctcgaagcccccacctcccccggccgcatg
A0A0R8HLA0_ORFV125-01      ccctcgt---ctccgcgcttctcgaagcccccacctcccccggccgcatg
A0A0R8HV90_ORFV125-01      ccctcgt---ctccgcgcttctcgaagctcccacctcccccggccgcatg
A0A0R8I4U2_ORFV125-01      ccctcgt---ctccgcgcttctcgaagctcccacttcccccggccgcatg
A0A1D8RAA0_ORFV125-01      ccctcgt---ctccgcgcttctcgaggcccccacctcccccggccgcatg
A0A2Z2Q5R8_ORFV125-01      ccctcgt---ctccgcgcttctcgaagctcccacctcccccggccgcatg
A0A2Z2Q7G3_ORFV125-01      ccctcgt---ctccgcgcttctcgaagctcccacctcccccggccgcatg
A0A2Z2Q9B0_ORFV125-01      ccctcgt---ctccgcgcttctcgaggcccctacctcccccggccgcgtg
A0A2Z2QAK0_ORFV125-01      ccctcgt---ctccgcgcttctcgaggcccctacctcccccggccgcatg
A0A679C6K3_ORFV125-01      ccctcgt---ctccgcgcttctcgaagcccccacctcccccggccgcatg
F1AXH8_ORFV125-01          ccctcgt---ctccgcgcttctcgaagcccccacctcccccggccgcatg
Q6TVX5_ORFV125-01          ccctcgt---ctccgcgcttctcgaagcccccacttcccccggccgcatg
Q80G30_ORFV125-01          ccctcgt---ctccgcgcttctcgaagcccccacctcccccggccgcatg
W6EVU4_ORFV125-01          ccctcgt---ctccgcgcttctcgaagcccccacctcccccggccgcatg
D3IZD7_ORFV125-01          ccctcgt---ctccgcactgcttgaagcccccacctcccccggccgcatg
D3IZF4_ORFV125-01          ccctcgt---ctccgcgctgctcgaagcccccacctcccccggccgcatg
Q9J5G4_FPV039-01           acgttatagtaacgcaagtattagaagataaaattaattggggtagaata
                            * *  *     *     *  * **                **  *  * 

Q6TV64_ORFV125-01          gtgacggccatcgagctctgcgcgcagatgggccggcggtggacgcgccg
Q6TVJ5_ORFV125-01          gtcactgcggttgagctctgcgcgcagatgggccggctatggacgcgcgg
A0A385HA64_FPV039-01       ataactattattgccttttgtgcatactat--tctaaaaaagttaaacaa
A0A0F6N236_ORFV125-01      gtcactgcgattgagctctgcgcgcagatgggccgggtatggacgcgcgg
A0A0R8HLA0_ORFV125-01      gtcactgcggttgagctctgcgcgcagatgggccggctatggacgcgcgg
A0A0R8HV90_ORFV125-01      gtcaccgcggttgagctctgcgcgcagatgggccggctatggacgcgcgg
A0A0R8I4U2_ORFV125-01      gtcactgcggttgagctctgcgcgcagatgggccgactatggacgcgcgg
A0A1D8RAA0_ORFV125-01      gtcactgcggttgagctctgcgcgcagatgggccggctatggacgcgcgg
A0A2Z2Q5R8_ORFV125-01      gtcactgcggttgagctctgtgcgcagatgggccggctatggacgcgcgg
A0A2Z2Q7G3_ORFV125-01      gtcactgcggttgagctctgtgcgcagatgggccggctatggacgcgcgg
A0A2Z2Q9B0_ORFV125-01      gtcactgcggttgggctctgtgcgcagatgggccgactatggacgcgcgg
A0A2Z2QAK0_ORFV125-01      gtcactgcggttgagctctgcgcgcagatgggccggctatggacgcgcgg
A0A679C6K3_ORFV125-01      gtcactgcgattgagctctgcgcgcagatgggccgggtatggacgcgcgg
F1AXH8_ORFV125-01          gtcactgcgattgagctctgcgcgcagatgggccggctatggacgcgcgg
Q6TVX5_ORFV125-01          gtcactgcgattgagctctgcgcgcagatgggccgggtatggacgcgcgg
Q80G30_ORFV125-01          gtcactgcgattgagctctgcgcgcagatgggccgggtatggacgcgcgg
W6EVU4_ORFV125-01          gtcactgcggttgagctctgtgcgcagatgggccggctatggacgcgcgg
D3IZD7_ORFV125-01          gtcaccgcggtcgagctctgcgcgcagatgggccgtctctggacgcgcgg
D3IZF4_ORFV125-01          gtcaccgcggtcgagctctgcgcgcagatgggccgtctctggacgcgcgg
Q9J5G4_FPV039-01           ataactattattgccttttgtgcatactat--tctaaaaaagttaaacaa
                            * **     * *   * ** **  *       *       *     *  

Q6TV64_ORFV125-01          gttccagttcctcaacttcatgcggctcgtacacgtcctcgtggatcgca
Q6TVJ5_ORFV125-01          ccgccagctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctagaccgtc
A0A385HA64_FPV039-01       gatacttcacctcagtactacgatggaataatatcagaagcgataactga
A0A0F6N236_ORFV125-01      ccgcaagctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctagaccgtc
A0A0R8HLA0_ORFV125-01      ccgccggctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctagaccgtc
A0A0R8HV90_ORFV125-01      ccgccagctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctagaccgtc
A0A0R8I4U2_ORFV125-01      ccgccagctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctagaccgtc
A0A1D8RAA0_ORFV125-01      ccgccagctcgttgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctagaccgtc
A0A2Z2Q5R8_ORFV125-01      ccgccagctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctagaccgtc
A0A2Z2Q7G3_ORFV125-01      ccgccagctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctagaccgtc
A0A2Z2Q9B0_ORFV125-01      ccgccagctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctagaccgtc
A0A2Z2QAK0_ORFV125-01      ccgccagctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctagaccgtc
A0A679C6K3_ORFV125-01      ccgccggctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctagaccgtc
F1AXH8_ORFV125-01          ccacaagctcgttgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctaaaccgtc
Q6TVX5_ORFV125-01          ccgccggctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctagaccgtc
Q80G30_ORFV125-01          ccgccagctcgtcgaattcatgcggctcgtgtacgtgctcctagaccgtc
W6EVU4_ORFV125-01          ccgccagctcgttgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctagaccgtc
D3IZD7_ORFV125-01          ccgacggctcatcgacttcgtgcggctcgtacacgtgctcttcgaccgca
D3IZF4_ORFV125-01          ccgccggctcatcgacttcatgcggctcgtgcacgtgctcttcgaccgca
Q9J5G4_FPV039-01           gatacttcacctcagtactacgatggaataatatcagaagcgataactga
                                    * *         *  *       *           * *   

Q6TV64_ORFV125-01          tgccgcctacggcctccgaggacctcgccgtctggctcgaacgcgca---
Q6TVJ5_ORFV125-01          tgccgcccacagccgacgaggacctcggcgcctggctgcaggccgtc---
A0A385HA64_FPV039-01       tgccatactatctaaatatagatcttggttcatagaccaagattattgga
A0A0F6N236_ORFV125-01      tgccgcccacggctgacgaggacctcagcgcctggctgcaggccgtc---
A0A0R8HLA0_ORFV125-01      tgccgcccacggccgacgaggacctcggcgcctggctgcaggccgtc---
A0A0R8HV90_ORFV125-01      tgccgcccacggccgacgaggacctcggcgcctggctgcaggccgtc---
A0A0R8I4U2_ORFV125-01      tgccgcccacggccgacgaggacctcggcgcctggctgcaggccgtc---
A0A1D8RAA0_ORFV125-01      tgccgcccacggccgacgaggacctcggcgcctggctgcaggccgtc---
A0A2Z2Q5R8_ORFV125-01      tgccgcccacggccgacgaggacctcggcgcctggctgcaggctgtc---
A0A2Z2Q7G3_ORFV125-01      tgccgcccacggccgacgaggacctcggcgcctggctgcaggccgtc---
A0A2Z2Q9B0_ORFV125-01      tgccgcccacggccgacgaggacctcggcgcctggctgcaggccgtc---
A0A2Z2QAK0_ORFV125-01      tgccgcccacggccgacgaggacctcggcgcctggctgcaggccgtc---
A0A679C6K3_ORFV125-01      tgccgcccacggccgacgaggacctcagcacctggctgcaggccgtc---
F1AXH8_ORFV125-01          tgccgcccacggccgacgaggacctcagcgcctggctgcaggccgtc---
Q6TVX5_ORFV125-01          tgccgcccacggccgacgaggacctcagcgcctggctgcaggccgtc---
Q80G30_ORFV125-01          tgccgcccacggccgacgaggacctcagcacctggctgcaggccgtc---
W6EVU4_ORFV125-01          tgccgcccacggccgacgaggacctcagcgcctggctgcaggccgtc---
D3IZD7_ORFV125-01          tgccgtccacggccaacgacgacctcgccgcctggctgcagaccgtc---
D3IZF4_ORFV125-01          tgccgtccacggccaacgacgacctcgccgcctggctgcagaccgtc---
Q9J5G4_FPV039-01           tgccatactatctaaatatagatcttggttcatagaccaagattattgga
                           ****                ** **       * *    *          

Q6TV64_ORFV125-01          ---gcgcgcgtccaggcgacgcgtcatcgcatgt-------c---ccgcg
Q6TVJ5_ORFV125-01          ---gcgcgcgtgcacggcacgcggcgccgcctgc-------a---ccgcg
A0A385HA64_FPV039-01       atggaattcgtatatataaaaactattcgtatattttcaatacagcttca
A0A0F6N236_ORFV125-01      ---gcgcgcgtacacggcacgcggcgccgcctgc-------a---ccgcg
A0A0R8HLA0_ORFV125-01      ---gcgcgcgtgcacggcacgcggcgccgcctgc-------a---ccgcg
A0A0R8HV90_ORFV125-01      ---gcgcgcgtgcacggcacgcggcgccgcctgc-------a---ccgcg
A0A0R8I4U2_ORFV125-01      ---gcgcgcgtgcacggcacgcggcgccgcctgc-------a---ccgcg
A0A1D8RAA0_ORFV125-01      ---gcgcgcgtgcacggcacgcggcgccgcctgc-------a---ccgcg
A0A2Z2Q5R8_ORFV125-01      ---gcgcgcgtgcacggcacgcggcgccgcctgc-------a---ccgcg
A0A2Z2Q7G3_ORFV125-01      ---gcgcgcgtgcacggcacgcggcgccgcctgc-------a---ccgca
A0A2Z2Q9B0_ORFV125-01      ---gcgcgcgtgcacggcacgcggcgccgcctgc-------a---ccgcg
A0A2Z2QAK0_ORFV125-01      ---gcgcgcgtgcacggcacgcggcgccgcctgc-------a---ccgcg
A0A679C6K3_ORFV125-01      ---gcgcgcgtgcacggcacgcggcgccgcctgc-------a---ccgcg
F1AXH8_ORFV125-01          ---gcgcgagtgcacggcacgcggcgccgcctgc-------a---ccgcg
Q6TVX5_ORFV125-01          ---gcgcgcgtgcacggcacgcggcgccgcctgc-------a---ccgcg
Q80G30_ORFV125-01          ---gcgcgcgtgcacggcacgcggcgccgcctgc-------a---ccgcg
W6EVU4_ORFV125-01          ---gcgcgcgtgcacggcacgcggcgccgcctgc-------a---ccgcg
D3IZD7_ORFV125-01          ---gcgcgcgtgcaccggtcgcggcgctggctgc-------a---ccgct
D3IZF4_ORFV125-01          ---gcgcgcgtgcaccggtcgcggcgctggctgc-------a---ccgct
Q9J5G4_FPV039-01           atggaattcgtatatataaaaactattcgtatattttcaatacagcttca
                              *     **  *              *  *             *  * 

Q6TV64_ORFV125-01          tcgccggtctcggcatgttcctcgccggttgcggcattctgttcgttgga
Q6TVJ5_ORFV125-01          ctctcggcgttggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggc
A0A385HA64_FPV039-01       tattgtatttttacagcctcgttgatcattgcttcactagcagtttttaa
A0A0F6N236_ORFV125-01      ttctcggcgtcggggccgtcatggcaggcgtcggtatgctgctgctcggc
A0A0R8HLA0_ORFV125-01      ctctcggcgttggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggc
A0A0R8HV90_ORFV125-01      ctctcggcgttggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggc
A0A0R8I4U2_ORFV125-01      ctctcggcgttggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggc
A0A1D8RAA0_ORFV125-01      ctctcggcgttggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggc
A0A2Z2Q5R8_ORFV125-01      ctctcggcgttggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggc
A0A2Z2Q7G3_ORFV125-01      ctctcggcgttggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggc
A0A2Z2Q9B0_ORFV125-01      ctctcggcgttggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggc
A0A2Z2QAK0_ORFV125-01      ctctcggcgttggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggc
A0A679C6K3_ORFV125-01      ttctcggcgtcggggccgtcatggcaggcgtcggtatgctgctgctcggc
F1AXH8_ORFV125-01          ttctcggcgtcggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggc
Q6TVX5_ORFV125-01          ttctcggcgtcggggccgtcatggcaggcgtcggtatgctgctgctcggc
Q80G30_ORFV125-01          ttctcggcgtcggggccgtcatggcaggcgtcggtatgctgctgctcggc
W6EVU4_ORFV125-01          ttctcggcgtcggggctgtcatggcaggcgtcggtatgctgctgctcggc
D3IZD7_ORFV125-01          ctataggcgtcggcaccgtaatggcgggcgtgggcctgctcttccttggc
D3IZF4_ORFV125-01          ctataggtgtcggtaccgtaatggcgggcgtgggcctgctgttcctcggc
Q9J5G4_FPV039-01           tattgtatttttacagcctcgttgatcattgcttcactagcagtttttaa
                                    *        *  * *                     *    

Q6TV64_ORFV125-01          gcca-gat---tcctccgtcggtga
Q6TVJ5_ORFV125-01          gtgc-gcgtgttgcggcgcacataa
A0A385HA64_FPV039-01       aatatgtt---ccttttatatgtaa
A0A0F6N236_ORFV125-01      gtgc-gcgtgttgcggcgcacataa
A0A0R8HLA0_ORFV125-01      gtgc-gcgtgttgcggcgcacataa
A0A0R8HV90_ORFV125-01      gtgc-gcgtgttgcggcgcacataa
A0A0R8I4U2_ORFV125-01      gtgc-gcgtgttgcggcgcacataa
A0A1D8RAA0_ORFV125-01      gtgc-gcgtgttgcggcgcacataa
A0A2Z2Q5R8_ORFV125-01      gtgc-gcgtgttgcggcgcacataa
A0A2Z2Q7G3_ORFV125-01      gtgc-gcgtgttgcggcgcacataa
A0A2Z2Q9B0_ORFV125-01      gtgc-gcgtgttgcggcgcacataa
A0A2Z2QAK0_ORFV125-01      gtgc-gcgtgttgcggcgcacataa
A0A679C6K3_ORFV125-01      gtgc-gcgtgttgcggcgcacataa
F1AXH8_ORFV125-01          gtgc-gcgtgttgcggcgcacataa
Q6TVX5_ORFV125-01          gtgc-gcgtgttgcggcgcacataa
Q80G30_ORFV125-01          gtgc-gcgtgttgcggcgcacataa
W6EVU4_ORFV125-01          gtgc-gcgtgttgcggcgcacataa
D3IZD7_ORFV125-01          gtgc-gcgtgctgcgtcgcacttaa
D3IZF4_ORFV125-01          gtgc-gcgtgctgcgccgcacttaa
Q9J5G4_FPV039-01           aatatgtt---ccttttatatgtaa
                                *                * *

© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice