Dataset for CDS poxviridae of organism all

[Download (right click)] [Edit] [Sequences] [Repertoires]

20 sequence(s)

CLUSTAL W (1.81) multiple sequence alignment


A0A385HA64_FPV039-      at-----------ggct----agtagtaatatgaaagacga---------
Q9J5G4_FPV039-01        at-----------ggct----agtagtaatatgaaagacga---------
Q6TV64_ORFV125-01       atgatcggtgacaggcatcgcgacgataccgacatcgacgccagcgccgt
F1AXH8_ORFV125-01       at-----------ggca----aacagagaagaaattgacgcctctgccgt
A0A0F6N236_ORFV125      at-----------ggca----aacagagaagagattgacgcttccgccgt
Q80G30_ORFV125-01       at-----------ggca----aacagagaagagattgacgcctccgccgt
A0A679C6K3_ORFV125      at-----------ggca----aacagagaagagattgacgcctccgccgt
Q6TVX5_ORFV125-01       at-----------ggca----aacagagaagagattgacgcctccgccgt
W6EVU4_ORFV125-01       at-----------ggca----aacagagaagagattgacgcctccgccgt
Q6TVJ5_ORFV125-01       at-----------ggca----aacagagacgacattgacgcctccgccgt
A0A2Z2Q9B0_ORFV125      at-----------ggca----aacagagacgacattgacgcctccgccgt
A0A1D8RAA0_ORFV125      at-----------ggca----aacagagaagagattgacgcctccgccgt
A0A2Z2QAK0_ORFV125      at-----------ggca----aacagagaagagattgacgcctccgccgt
A0A2Z2Q5R8_ORFV125      at-----------ggca----aacagagacgacattgacgcctccgccgt
A0A2Z2Q7G3_ORFV125      at-----------ggca----aacagagacgacattgacgcctccgccgt
A0A0R8I4U2_ORFV125      at-----------ggca----aacagagacgaaattgacgcctccgccgt
A0A0R8HLA0_ORFV125      at-----------ggca----aacagagacgacattgacgcctccgccgt
A0A0R8HV90_ORFV125      at-----------ggca----aacagagacgacattgacgcctccgccgt
D3IZD7_ORFV125-01       at-----------ggca----aacagaaacgaaatcgactcctccgccgt
D3IZF4_ORFV125-01       at-----------ggca----aacagaaacgacatcgactcctccgccgt
                        **           ***                 *  ***           

A0A385HA64_FPV039-      ---aacttattatatcgct-ttgaatatgatacagaactatatcatagaa
Q9J5G4_FPV039-01        ---aacttattatatcgct-ttgaatatgatacagaactatatcatagaa
Q6TV64_ORFV125-01       cgtgaccgcgtatctcgccagcgagtacgccaacg--cggtcatcgacaa
F1AXH8_ORFV125-01       catggctgcctacctcgcgagagagtacgcggtgg--ctgtagaggaaca
A0A0F6N236_ORFV125      catggctgcctacctcgcgagagagtacgcggcgg--cggtagaggaaca
Q80G30_ORFV125-01       catggctgcctacctcgcgagagagtacgcggcgg--ctgtggaagaaca
A0A679C6K3_ORFV125      catggctgcctacctcgcgagagagtacgcggcgg--ctgtagaagaaca
Q6TVX5_ORFV125-01       catggctgcctacctcgcgagagagtacgcggcgg--ctgtagaagaaca
W6EVU4_ORFV125-01       tatggctgcctacctcgcgagagagtacgcggagg--ctgtagaggaaca
Q6TVJ5_ORFV125-01       tatggctgcctacctcgcgagagagtacgcggagg--ctgtagaggaaca
A0A2Z2Q9B0_ORFV125      tatggctgcctacctcgcgagagagtacgcggagg--ctgtagaggaaca
A0A1D8RAA0_ORFV125      tatggctgcctacctcgcgagagagtacgcggagg--ctgtagaggaaca
A0A2Z2QAK0_ORFV125      catggctgcctacctcgcgagagagtacgcggagg--ctgtagaggaaca
A0A2Z2Q5R8_ORFV125      tatggctgcccacctcgcgagagagtacgcggagg--ctgtagaggaaca
A0A2Z2Q7G3_ORFV125      tatggctgcctacctcgcgagagagtacgcggagg--ctgtagaggaaca
A0A0R8I4U2_ORFV125      catggctgcctacctcgcgagagagtacgcggagg--ctgtagaggaaca
A0A0R8HLA0_ORFV125      tatggctgcctacctcgcgagagagtacgcggagg--ctgtagaggaaca
A0A0R8HV90_ORFV125      catggctgcctacctcgcgagagagtacgcggagg--ctgtagaggaaca
D3IZD7_ORFV125-01       cgtggccgcctacctcgcggggcagtacgcggccg--cggtagaggagca
D3IZF4_ORFV125-01       cgtggccgcctacctcgcggggcagtacgcggccg--cggtcgaggagca
                             *     *  ****     * ** *     *  *  *     *  *

A0A385HA64_FPV039-      tataacacaaataaaccaaga--------aaaagttttgtaat-------
Q9J5G4_FPV039-01        tataacacaaataaaccaaga--------aaaagttttgtaat-------
Q6TV64_ORFV125-01       cctttcggatgccgaacgcgtggcgctggaggcattgcgcgcctccggag
F1AXH8_ORFV125-01       gctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagcccttcgcgtttccggcg
A0A0F6N236_ORFV125      gctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagcccttcgcgtttccggcg
Q80G30_ORFV125-01       gctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagcccttcgcgtttccggcg
A0A679C6K3_ORFV125      gctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagcccttcgcgtttccggcg
Q6TVX5_ORFV125-01       gctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagcccttcgcgtttccggcg
W6EVU4_ORFV125-01       gctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagcccttcgcgtttccggcg
Q6TVJ5_ORFV125-01       gctgacgctgcgcgagcgcgatgcgctcgaagcccttcgcgtttccggcg
A0A2Z2Q9B0_ORFV125      gctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagcccttcgcgtttccggcg
A0A1D8RAA0_ORFV125      gctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagcccttcgcgtttccggcg
A0A2Z2QAK0_ORFV125      gctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagcccttcgcgtttccggcg
A0A2Z2Q5R8_ORFV125      gctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagcccttcgcgtttccggcg
A0A2Z2Q7G3_ORFV125      gctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagcccttcgcgtttccggcg
A0A0R8I4U2_ORFV125      gctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagcccttcgcgtttccggcg
A0A0R8HLA0_ORFV125      gctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagcccttcgcgtttccggcg
A0A0R8HV90_ORFV125      gctgacgccgcgcgagcgcgatgcgctcgaagcccttcgcgtttccggcg
D3IZD7_ORFV125-01       gctgacgccgcgcgagcgcgaggcactcgaggcccttcgcatctccggcg
D3IZF4_ORFV125-01       gctgacgccgcgcgagcgcgaggcgctcgcggcccttcgcatctccggcg
                          *  *        * *  *               *  *           

A0A385HA64_FPV039-      ---agattctatatcctatgatgt--------tctaaaggcagcgtgtaa
Q9J5G4_FPV039-01        ---agattctatatcctatgatgt--------tctaaaggcagcgtgtaa
Q6TV64_ORFV125-01       acgaggtacgccaccccatgctgcaggagctgacaaacgccggcggcaat
F1AXH8_ORFV125-01       aggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcgaacgcgggcgagcac
A0A0F6N236_ORFV125      aggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcgaacgcgggcgagcac
Q80G30_ORFV125-01       aggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcgaacgcgggcgagcac
A0A679C6K3_ORFV125      aggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcgaacgcgggcgagcac
Q6TVX5_ORFV125-01       aggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcgaacgcgggcgagcac
W6EVU4_ORFV125-01       aggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcgaacgcgggcgagcac
Q6TVJ5_ORFV125-01       aggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcgaacgcgggcgagcac
A0A2Z2Q9B0_ORFV125      aggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcgaacgcgggcgagcac
A0A1D8RAA0_ORFV125      aggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcgaacgcgggcgagcac
A0A2Z2QAK0_ORFV125      aggaggtccggccgccgctgctgcaagaactctcgaacgcgggcgagcac
A0A2Z2Q5R8_ORFV125      aggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcgaacgcgggcgagcac
A0A2Z2Q7G3_ORFV125      aggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcgaacgcgggcgagcac
A0A0R8I4U2_ORFV125      aggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcgaacgcgggcgagcac
A0A0R8HLA0_ORFV125      aggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcgaacgcgggcgagcac
A0A0R8HV90_ORFV125      aggaggtccggtcgccgctgctgcaagaactctcgaacgcgggcgagcac
D3IZD7_ORFV125-01       acgaggtccggtccccgctgctgcaggagctctccaacgccggcgactac
D3IZF4_ORFV125-01       acgaggtccggtccccgctgctgcgggagctctccaacgccggcgactac
                           ** * *     **  ** **          * ** *   ***   * 

A0A385HA64_FPV039-      atcagtaataaaaaccaattataatgaatttgatataattatatctagga
Q9J5G4_FPV039-01        atcagtaataaaaaccaattataatgaatttgatataattatatctagga
Q6TV64_ORFV125-01       cac----------gcgaacccggagacctcgcacat-------tccggcc
F1AXH8_ORFV125-01       cgc----------gccaaccccgaaaactcgcacat-------ccccgcc
A0A0F6N236_ORFV125      cgc----------gccaaccccgaaaactcgcacat-------ccccgcc
Q80G30_ORFV125-01       cgc----------gccaaccccgaaaactcgcacat-------ccccgcc
A0A679C6K3_ORFV125      cgc----------gccaaccccgaaaactcgcacat-------ccccgcc
Q6TVX5_ORFV125-01       cgc----------gccaaccccgaaaactcgcacat-------ccccgcc
W6EVU4_ORFV125-01       cgc----------gccaaccccgaaaactcgcacat-------ccccgcc
Q6TVJ5_ORFV125-01       cgc----------accaaccctgaaaactcgcacat-------ccccgcc
A0A2Z2Q9B0_ORFV125      cgc----------gccaaccccgaaaactcgcacat-------ccccgcc
A0A1D8RAA0_ORFV125      cgc----------gccaaccctgaaaactcgcacat-------tcccgcc
A0A2Z2QAK0_ORFV125      cgc----------gccaaccccgaaaactcgcacat-------ccccgcc
A0A2Z2Q5R8_ORFV125      cgc----------gccaaccccgaaaactcgcacat-------ccccgcc
A0A2Z2Q7G3_ORFV125      cgc----------gccaaccccgaaaactcgcacat-------ccccgcc
A0A0R8I4U2_ORFV125      cgc----------gccaaccccgaaaactcgcacat-------ccccgcc
A0A0R8HLA0_ORFV125      cgc----------gccaaccccgaaaactcgcacat-------ccccgcc
A0A0R8HV90_ORFV125      cgc----------gccaaccccgaaaactcgcacat-------ccccgcc
D3IZD7_ORFV125-01       cgc----------gcgaacccggagtcctcacacat-------ccccgcc
D3IZF4_ORFV125-01       cgc----------gcgaaccccgagaactcgcacat-------ccccgcc
                          *           * **     *    *   * **        *  *  

A0A385HA64_FPV039-      atattgattttaacgttatagtaacgcaagtattagaagataaaattaat
Q9J5G4_FPV039-01        atattgattttaacgttatagtaacgcaagtattagaagataaaattaat
Q6TV64_ORFV125-01       accctcatttcagcac--------------tacttgaagcaccagcctcc
F1AXH8_ORFV125-01       gccctcgtctccgcgc--------------ttctcgaagcccccacctcc
A0A0F6N236_ORFV125      gccctcgtatccgcgc--------------ttctcgaagcccccacctcc
Q80G30_ORFV125-01       gccctcgtctccgcgc--------------ttctcgaagcccccacctcc
A0A679C6K3_ORFV125      gccctcgtctccgcgc--------------ttctcgaagcccccacctcc
Q6TVX5_ORFV125-01       gccctcgtctccgcgc--------------ttctcgaagcccccacttcc
W6EVU4_ORFV125-01       gccctcgtctccgcgc--------------ttctcgaagcccccacctcc
Q6TVJ5_ORFV125-01       gccctcgtctccgcgc--------------ttctcgaaacccccacatcc
A0A2Z2Q9B0_ORFV125      gccctcgtctccgcgc--------------ttctcgaggcccctacctcc
A0A1D8RAA0_ORFV125      gccctcgtctccgcgc--------------ttctcgaggcccccacctcc
A0A2Z2QAK0_ORFV125      gccctcgtctccgcgc--------------ttctcgaggcccctacctcc
A0A2Z2Q5R8_ORFV125      gccctcgtctccgcgc--------------ttctcgaagctcccacctcc
A0A2Z2Q7G3_ORFV125      gccctcgtctccgcgc--------------ttctcgaagctcccacctcc
A0A0R8I4U2_ORFV125      gccctcgtctccgcgc--------------ttctcgaagctcccacttcc
A0A0R8HLA0_ORFV125      gccctcgtctccgcgc--------------ttctcgaagcccccacctcc
A0A0R8HV90_ORFV125      gccctcgtctccgcgc--------------ttctcgaagctcccacctcc
D3IZD7_ORFV125-01       gccctcgtctccgcac--------------tgcttgaagcccccacctcc
D3IZF4_ORFV125-01       gccctcgtctccgcgc--------------tgctcgaagcccccacctcc
                            *  * *   *                *  * **             

A0A385HA64_FPV039-      tggggtagaataataactattattgccttttgtgcatactattctaaaaa
Q9J5G4_FPV039-01        tggggtagaataataactattattgccttttgtgcatactattctaaaaa
Q6TV64_ORFV125-01       cccggccgcatggtgacggccatcgagctctgcgcgca------------
F1AXH8_ORFV125-01       cccggccgcatggtcactgcgattgagctctgcgcgca------------
A0A0F6N236_ORFV125      cccggccgcatggtcactgcgattgagctctgcgcgca------------
Q80G30_ORFV125-01       cccggccgcatggtcactgcgattgagctctgcgcgca------------
A0A679C6K3_ORFV125      cccggccgcatggtcactgcgattgagctctgcgcgca------------
Q6TVX5_ORFV125-01       cccggccgcatggtcactgcgattgagctctgcgcgca------------
W6EVU4_ORFV125-01       cccggccgcatggtcactgcggttgagctctgtgcgca------------
Q6TVJ5_ORFV125-01       cccggccgcatggtcactgcggttgagctctgcgcgca------------
A0A2Z2Q9B0_ORFV125      cccggccgcgtggtcactgcggttgggctctgtgcgca------------
A0A1D8RAA0_ORFV125      cccggccgcatggtcactgcggttgagctctgcgcgca------------
A0A2Z2QAK0_ORFV125      cccggccgcatggtcactgcggttgagctctgcgcgca------------
A0A2Z2Q5R8_ORFV125      cccggccgcatggtcactgcggttgagctctgtgcgca------------
A0A2Z2Q7G3_ORFV125      cccggccgcatggtcactgcggttgagctctgtgcgca------------
A0A0R8I4U2_ORFV125      cccggccgcatggtcactgcggttgagctctgcgcgca------------
A0A0R8HLA0_ORFV125      cccggccgcatggtcactgcggttgagctctgcgcgca------------
A0A0R8HV90_ORFV125      cccggccgcatggtcaccgcggttgagctctgcgcgca------------
D3IZD7_ORFV125-01       cccggccgcatggtcaccgcggtcgagctctgcgcgca------------
D3IZF4_ORFV125-01       cccggccgcatggtcaccgcggtcgagctctgcgcgca------------
                           **  *  *  * **     * *   * ** **  *            

A0A385HA64_FPV039-      agttaaacaagatacttcacctcagtactacgatggaataatatcagaag
Q9J5G4_FPV039-01        agttaaacaagatacttcacctcagtactacgatggaataatatcagaag
Q6TV64_ORFV125-01       -------------------------------gatgggccggcggtggacg
F1AXH8_ORFV125-01       -------------------------------gatgggccggctatggacg
A0A0F6N236_ORFV125      -------------------------------gatgggccgggtatggacg
Q80G30_ORFV125-01       -------------------------------gatgggccgggtatggacg
A0A679C6K3_ORFV125      -------------------------------gatgggccgggtatggacg
Q6TVX5_ORFV125-01       -------------------------------gatgggccgggtatggacg
W6EVU4_ORFV125-01       -------------------------------gatgggccggctatggacg
Q6TVJ5_ORFV125-01       -------------------------------gatgggccggctatggacg
A0A2Z2Q9B0_ORFV125      -------------------------------gatgggccgactatggacg
A0A1D8RAA0_ORFV125      -------------------------------gatgggccggctatggacg
A0A2Z2QAK0_ORFV125      -------------------------------gatgggccggctatggacg
A0A2Z2Q5R8_ORFV125      -------------------------------gatgggccggctatggacg
A0A2Z2Q7G3_ORFV125      -------------------------------gatgggccggctatggacg
A0A0R8I4U2_ORFV125      -------------------------------gatgggccgactatggacg
A0A0R8HLA0_ORFV125      -------------------------------gatgggccggctatggacg
A0A0R8HV90_ORFV125      -------------------------------gatgggccggctatggacg
D3IZD7_ORFV125-01       -------------------------------gatgggccgtctctggacg
D3IZF4_ORFV125-01       -------------------------------gatgggccgtctctggacg
                                                       *****          ** *

A0A385HA64_FPV039-      cgataactgatgccatactatctaaatatagatcttg-----gttcatag
Q9J5G4_FPV039-01        cgataactgatgccatactatctaaatatagatcttg-----gttcatag
Q6TV64_ORFV125-01       cg-ccggttccagttcctcaacttcatgcggctcgtacacgtcctcgtgg
F1AXH8_ORFV125-01       cg-cggccacaagctcgttgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctaa
A0A0F6N236_ORFV125      cg-cggccgcaagctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctag
Q80G30_ORFV125-01       cg-cggccgccagctcgtcgaattcatgcggctcgtgtacgtgctcctag
A0A679C6K3_ORFV125      cg-cggccgccggctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctag
Q6TVX5_ORFV125-01       cg-cggccgccggctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctag
W6EVU4_ORFV125-01       cg-cggccgccagctcgttgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctag
Q6TVJ5_ORFV125-01       cg-cggccgccagctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctag
A0A2Z2Q9B0_ORFV125      cg-cggccgccagctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctag
A0A1D8RAA0_ORFV125      cg-cggccgccagctcgttgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctag
A0A2Z2QAK0_ORFV125      cg-cggccgccagctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctag
A0A2Z2Q5R8_ORFV125      cg-cggccgccagctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctag
A0A2Z2Q7G3_ORFV125      cg-cggccgccagctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctag
A0A0R8I4U2_ORFV125      cg-cggccgccagctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctag
A0A0R8HLA0_ORFV125      cg-cggccgccggctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctag
A0A0R8HV90_ORFV125      cg-cggccgccagctcgtcgacttcatgcggctcgtgtacgtgctcctag
D3IZD7_ORFV125-01       cg-cggccgacggctcatcgacttcgtgcggctcgtacacgtgctcttcg
D3IZF4_ORFV125-01       cg-cggccgccggctcatcgacttcatgcggctcgtgcacgtgctcttcg
                        **                    *   *   * ** *        ** *  

A0A385HA64_FPV039-      accaag--------attattggaatggaatt---cgtatatataaaaact
Q9J5G4_FPV039-01        accaag--------attattggaatggaatt---cgtatatataaaaact
Q6TV64_ORFV125-01       atcgcatgccgcctacggcctccgaggacctcgccgtctggctcgaacgc
F1AXH8_ORFV125-01       accgtctgccgcccacggccgacgaggacctcagcgcctggctgcaggcc
A0A0F6N236_ORFV125      accgtctgccgcccacggctgacgaggacctcagcgcctggctgcaggcc
Q80G30_ORFV125-01       accgtctgccgcccacggccgacgaggacctcagcacctggctgcaggcc
A0A679C6K3_ORFV125      accgtctgccgcccacggccgacgaggacctcagcacctggctgcaggcc
Q6TVX5_ORFV125-01       accgtctgccgcccacggccgacgaggacctcagcgcctggctgcaggcc
W6EVU4_ORFV125-01       accgtctgccgcccacggccgacgaggacctcagcgcctggctgcaggcc
Q6TVJ5_ORFV125-01       accgtctgccgcccacagccgacgaggacctcggcgcctggctgcaggcc
A0A2Z2Q9B0_ORFV125      accgtctgccgcccacggccgacgaggacctcggcgcctggctgcaggcc
A0A1D8RAA0_ORFV125      accgtctgccgcccacggccgacgaggacctcggcgcctggctgcaggcc
A0A2Z2QAK0_ORFV125      accgtctgccgcccacggccgacgaggacctcggcgcctggctgcaggcc
A0A2Z2Q5R8_ORFV125      accgtctgccgcccacggccgacgaggacctcggcgcctggctgcaggct
A0A2Z2Q7G3_ORFV125      accgtctgccgcccacggccgacgaggacctcggcgcctggctgcaggcc
A0A0R8I4U2_ORFV125      accgtctgccgcccacggccgacgaggacctcggcgcctggctgcaggcc
A0A0R8HLA0_ORFV125      accgtctgccgcccacggccgacgaggacctcggcgcctggctgcaggcc
A0A0R8HV90_ORFV125      accgtctgccgcccacggccgacgaggacctcggcgcctggctgcaggcc
D3IZD7_ORFV125-01       accgcatgccgtccacggccaacgacgacctcgccgcctggctgcagacc
D3IZF4_ORFV125-01       accgcatgccgtccacggccaacgacgacctcgccgcctggctgcagacc
                        * *           *           **  *   *   *   *  *    

A0A385HA64_FPV039-      att---cgtatattttcaatacagcttcatattgtatttttacagcctcg
Q9J5G4_FPV039-01        att---cgtatattttcaatacagcttcatattgtatttttacagcctcg
Q6TV64_ORFV125-01       gcagcgcgcgtccaggcgacgcgtcatc-------gcatgtcccgcgtcg
F1AXH8_ORFV125-01       gtcgcgcgagtgcacggcacgcggcgcc-------gcctgcaccgcgttc
A0A0F6N236_ORFV125      gtcgcgcgcgtacacggcacgcggcgcc-------gcctgcaccgcgttc
Q80G30_ORFV125-01       gtcgcgcgcgtgcacggcacgcggcgcc-------gcctgcaccgcgttc
A0A679C6K3_ORFV125      gtcgcgcgcgtgcacggcacgcggcgcc-------gcctgcaccgcgttc
Q6TVX5_ORFV125-01       gtcgcgcgcgtgcacggcacgcggcgcc-------gcctgcaccgcgttc
W6EVU4_ORFV125-01       gtcgcgcgcgtgcacggcacgcggcgcc-------gcctgcaccgcgttc
Q6TVJ5_ORFV125-01       gtcgcgcgcgtgcacggcacgcggcgcc-------gcctgcaccgcgctc
A0A2Z2Q9B0_ORFV125      gtcgcgcgcgtgcacggcacgcggcgcc-------gcctgcaccgcgctc
A0A1D8RAA0_ORFV125      gtcgcgcgcgtgcacggcacgcggcgcc-------gcctgcaccgcgctc
A0A2Z2QAK0_ORFV125      gtcgcgcgcgtgcacggcacgcggcgcc-------gcctgcaccgcgctc
A0A2Z2Q5R8_ORFV125      gtcgcgcgcgtgcacggcacgcggcgcc-------gcctgcaccgcgctc
A0A2Z2Q7G3_ORFV125      gtcgcgcgcgtgcacggcacgcggcgcc-------gcctgcaccgcactc
A0A0R8I4U2_ORFV125      gtcgcgcgcgtgcacggcacgcggcgcc-------gcctgcaccgcgctc
A0A0R8HLA0_ORFV125      gtcgcgcgcgtgcacggcacgcggcgcc-------gcctgcaccgcgctc
A0A0R8HV90_ORFV125      gtcgcgcgcgtgcacggcacgcggcgcc-------gcctgcaccgcgctc
D3IZD7_ORFV125-01       gtcgcgcgcgtgcaccggtcgcggcgct-------ggctgcaccgctcta
D3IZF4_ORFV125-01       gtcgcgcgcgtgcaccggtcgcggcgct-------ggctgcaccgctcta
                              **  *          *  *             *   * **    

A0A385HA64_FPV039-      ttga--tcattgcttcactagcagtttttaaaata-tgttcctt------
Q9J5G4_FPV039-01        ttga--tcattgcttcactagcagtttttaaaata-tgttcctt------
Q6TV64_ORFV125-01       ccggtctcggcatgttcctcgccggttgcggcattctgttcgttggagcc
F1AXH8_ORFV125-01       tcggcgtcggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggcgtg
A0A0F6N236_ORFV125      tcggcgtcggggccgtcatggcaggcgtcggtatgctgctgctcggcgtg
Q80G30_ORFV125-01       tcggcgtcggggccgtcatggcaggcgtcggtatgctgctgctcggcgtg
A0A679C6K3_ORFV125      tcggcgtcggggccgtcatggcaggcgtcggtatgctgctgctcggcgtg
Q6TVX5_ORFV125-01       tcggcgtcggggccgtcatggcaggcgtcggtatgctgctgctcggcgtg
W6EVU4_ORFV125-01       tcggcgtcggggctgtcatggcaggcgtcggtatgctgctgctcggcgtg
Q6TVJ5_ORFV125-01       tcggcgttggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggcgtg
A0A2Z2Q9B0_ORFV125      tcggcgttggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggcgtg
A0A1D8RAA0_ORFV125      tcggcgttggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggcgtg
A0A2Z2QAK0_ORFV125      tcggcgttggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggcgtg
A0A2Z2Q5R8_ORFV125      tcggcgttggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggcgtg
A0A2Z2Q7G3_ORFV125      tcggcgttggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggcgtg
A0A0R8I4U2_ORFV125      tcggcgttggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggcgtg
A0A0R8HLA0_ORFV125      tcggcgttggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggcgtg
A0A0R8HV90_ORFV125      tcggcgttggggccgtcgtggcaggcgtcggtatgctgctgctcggcgtg
D3IZD7_ORFV125-01       taggcgtcggcaccgtaatggcgggcgtgggcctgctcttccttggcgtg
D3IZF4_ORFV125-01       taggtgtcggtaccgtaatggcgggcgtgggcctgctgttcctcggcgtg
                          *   *           * ** *         *  *  *  *       

A0A385HA64_FPV039-      -----------ttatatgtaa
Q9J5G4_FPV039-01        -----------ttatatgtaa
Q6TV64_ORFV125-01       agattcctccgtcg---gtga
F1AXH8_ORFV125-01       cgcgtgttgcggcgcacataa
A0A0F6N236_ORFV125      cgcgtgttgcggcgcacataa
Q80G30_ORFV125-01       cgcgtgttgcggcgcacataa
A0A679C6K3_ORFV125      cgcgtgttgcggcgcacataa
Q6TVX5_ORFV125-01       cgcgtgttgcggcgcacataa
W6EVU4_ORFV125-01       cgcgtgttgcggcgcacataa
Q6TVJ5_ORFV125-01       cgcgtgttgcggcgcacataa
A0A2Z2Q9B0_ORFV125      cgcgtgttgcggcgcacataa
A0A1D8RAA0_ORFV125      cgcgtgttgcggcgcacataa
A0A2Z2QAK0_ORFV125      cgcgtgttgcggcgcacataa
A0A2Z2Q5R8_ORFV125      cgcgtgttgcggcgcacataa
A0A2Z2Q7G3_ORFV125      cgcgtgttgcggcgcacataa
A0A0R8I4U2_ORFV125      cgcgtgttgcggcgcacataa
A0A0R8HLA0_ORFV125      cgcgtgttgcggcgcacataa
A0A0R8HV90_ORFV125      cgcgtgttgcggcgcacataa
D3IZD7_ORFV125-01       cgcgtgctgcgtcgcacttaa
D3IZF4_ORFV125-01       cgcgtgctgcgccgcacttaa
                                          * *

© 1998-2022Legal notice