Dataset for CDS E1B19K of organism Human adenovirus A serotype 31

[Download (right click)] [Sequences] [Repertoires]

3 sequence(s)

CLUSTAL W (1.8) multiple sequence alignment


A0A5H2QAX5_E1B19K-02      atggagcgagaggtcccacctgagctgggattacatgctggattacatga
D0Z5R9_E1B19K-01          atggagctagaagctgt------------------------gttgc----
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      atggagctagaagctgt------------------------gttgc----
                          ******* *** *                             ** *    

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      caatgcatttgtggagggcatggctgaagaggagggtttgcatttactcg
D0Z5R9_E1B19K-01          --------------------------------aaagttttca--------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      --------------------------------aaagttttca--------
                                                          *  **** **        

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      ctggcgcggcctctaaccatgccgccgttgcaggaggagcagcagaacac
D0Z5R9_E1B19K-01          --------------gagcgttcgtc---------agcttctgca------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      --------------gagcgttcgtc---------agcttctgca------
                                         * * * *  *         **   * ***      

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      tacgacggaggagtaaacatggaaccacaggtgcaagaaggccatgaacc
D0Z5R9_E1B19K-01          ------------gtatacctctaaaaaca---------------------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      ------------gtatacctctaaaaaca---------------------
                                      *** ** *  **  ***                     

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      tgaccccgacgaagggcctagttgtgcagttgttaaaaagcgggaaagaa
D0Z5R9_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                            

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      aagaaagtttaaaggaagctgtccttaataggctgactgttaacctaatg
D0Z5R9_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                            

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      tctcgcccgcgct-tggaaactgtatattggcaggaattacaggatgaat
D0Z5R9_E1B19K-01          ---cttcaggtttttggagatatctgtttggttctactttaagcaaggtg
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      ---cttcaggtttttggagatatctgtttggttctactttaagcaaggtg
                             *  * *   * **** *       ****    * **  ** * *   

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      ttaagcagggacacatgcatctacaatacaagtacagttttgagcagcta
D0Z5R9_E1B19K-01          gtacataggg-----tgaaggaagattacagagaggaatttgaaaacata
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      gtacataggg-----tgaaggaagattacagagaggaatttgaaaacata
                           **   ****     ** *   * * ****   *    *****  *  **

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      aaaacccactggctagaaccatgggaggatttagagtgtgctattaaagc
D0Z5R9_E1B19K-01          ttggccgactgtccagggct------------------------------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      ttggccgactgtccagggct------------------------------
                              ** **** * **  *                               

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      ttttgctaaagtagctttacgccctgactgtacttataaaatctctaaga
D0Z5R9_E1B19K-01          tttagcttcattagatctttgccaccactctgttt---------------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      tttggcttcattagatctttgccaccactctgttt---------------
                          *** ***  * *** * *  ***   *** *  **               

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      cagtaactattacgtcatgtacgtacattataggcaatggagcagtagtt
D0Z5R9_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                            

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      gaggtggacactagtgatagagttgcttttaggtgccgtatgcagggcat
D0Z5R9_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                            

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      gggtccgggggtggtaggtttggatggcattacatttatgaatgttaggt
D0Z5R9_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                            

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      ttgctggagaaaaatttaagggcattatgtttgaggctaacacaagtgtt
D0Z5R9_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                            

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      gtgttgcatggtgtgtactttcttaactttaataacacgtgtgtagagtg
D0Z5R9_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                            

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      ttggaataaggtttctgccaggggttgcactttttatgggtgttggaagg
D0Z5R9_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                            

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      ccttggtaggtaggcccaaaagtaaaatgtctgtaaaaaagtgcttgttt
D0Z5R9_E1B19K-01          ------------------------------------------------tt
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      ------------------------------------------------tt
                                                                          **

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      gagaaatgcgtgcttgctttaattgtagaaggggatgcacacattagaca
D0Z5R9_E1B19K-01          caggaaagagtgg-------------------------------------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      caggaaagagtgg-------------------------------------
                           ** ** * ***                                      

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      taatgcagcttcagaaaatacctgttttattctactgaagggaatggcta
D0Z5R9_E1B19K-01          ----------tcagatctttagatttttcatcttctggccgaa-cggttg
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      ----------tcagatctttagatttttcatcttctggccgaa-cggttg
                                    *****   *     ****  *** ***   * *  ** * 

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      ttttaaagcacaatatggtttgcggggtgtctgatcagacaatgcgacgg
D0Z5R9_E1B19K-01          cttctattgcctttttggcaaccgtgttggataaatgg----agcgaga-
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      cttctattgcctttttggcaaccgtgttggataaatgg----agcgaga-
                           **  *    *  * ***    ** * **  * *   *     ****   

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      tttgtcacctgtgctgatggaaattgtcacactttgaaaactgttcatat
D0Z5R9_E1B19K-01          ggtcccacctgagctgg---------------------------------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      ggtcccacctgagctgg---------------------------------
                            *  ****** ****                                  

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      tgtgagtcatgctagatattgttggcctgtgtgtgaccataacatgttta
D0Z5R9_E1B19K-01          -------------------------------------gattacatgctgg
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      -------------------------------------gattacatgctgg
                                                                ** ***** *  

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      tgcgctgcacaatacatttgggtctccggcggggtgtgtttagaccttcc
D0Z5R9_E1B19K-01          attacatggcaatgcatt--------------------------------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      attacatgacaatgcatt--------------------------------
                              *    **** ****                                

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      caatgtaactttagtcattcaaatgttttgttggagcccgaggcgttttc
D0Z5R9_E1B19K-01          -----------------------------tgtggagggcatgg-------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      -----------------------------tgtggagggcatgg-------
                                                         *****  *  **       

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      cagagtgagtttaaatggggtgtttgatttatctgtggaattatgcaaga
D0Z5R9_E1B19K-01          ---------ctgaagaggagggtttgcatttactc---------------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      ---------ctgaagaggagggtttgcatttactc---------------
                                    * **  ** * *****  **  **                

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      ttatcaggtatgacgacgctgcccgtcatcgctgtcggcagtgcgaatgt
D0Z5R9_E1B19K-01          -----------gctggcgcggcctct-aaccatgccgccgttgcaggagg
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      -----------gctggcgcggcctct-aaccatgccgccgttgcaggagg
                                     *  * *** ***  * * *  ** ** *  ***    * 

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      ggcagtagtcatctagaacttcgccccgtcatgctgaatgtaactgagga
D0Z5R9_E1B19K-01          agcagcagaacactac----------------------------------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      agcagcagaacactac----------------------------------
                           **** **    ***                                   

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      gctgagaagtgaccatcttaccctgtcttgtctgcgaaccgactatgatt
D0Z5R9_E1B19K-01          --------------------------------------------------
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                            

A0A5H2QAX5_E1B19K-02      ctagcgatgaagacaactaa
D0Z5R9_E1B19K-01          -------gacggaggagtaa
A0A5H2QAX5_E1B19K-01      -------gacggaggagtaa
                                     **  * ***

© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice